kobieta_hd

Bezpieczeństwo biznesowe

w praktyce

Bezpieczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Współczesne wyzwania życia społecznego i gospodarczego, płynące z ciągłych, dynamicznych zmian w świecie, w którym żyjemy, tworzą warunki dla efektywnego rozwoju tylko tych firmy i organizacji, które potrafią się do nich dostosować, a także perspektywicznie zarządzać bezpieczeństwem swojej przyszłości. Wielość okoliczności mających wpływ na stabilną realizację strategii biznesowej wymaga ciągłej analizy ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, aby możliwie predykcyjnie stworzyć warunki dla wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń. Kluczem do sukcesów rynkowych i stabilnego rozwoju firmy jest informacja oraz płynąca z niej możliwie aktualna wiedza, a nade wszystko – umiejętność jej skonsumowania poprzez stworzenie obiektywnego, szerszego obrazu niż ten, opisany w sprawozdaniach i statystykach. Doświadczenie rynkowe wskazuje, że wymagana praktyka raportowania „w górę” może być obarczona uproszczeniami lub pomijaniem zjawisk niewidocznych w standardowych ścieżkach komunikacji wewnętrznej; przeważnie nie wynika to z niczyjej złej woli, a raczej rutynowego działania. Nowoczesne narzędzia zarządcze, takie jak audyt wewnętrzny, compliance, zarządzanie ryzykiem, prewencja antyfraudowa etc., które wraz z CSR zostały skumulowane w standardach ESG, są tylko na tyle skuteczne, na ile Najwyższe Kierownictwo ma świadomość konieczności holistycznego podejścia do bezpiecznego osiągania celów organizacji. W innym przypadku może pojawić się zjawisko asymetrii informacji, polegające na idealistycznym założeniu, że wszyscy odpowiedzialni menadżerowie wiedzą to samo o tym samym w zakresie ryzyk; niestety praktyka wskazuje, że jest to bardzo rzadki standard.

Zważywszy na fakt, że w organizacjach tym większą wagę przykłada się do bezpieczeństwa biznesowego, im bliżej jest do ich prawdziwego właściciela, trudno nie zauważyć, że wówczas inwestuje się w autonomiczne rozwiązania „uszyte na miarę”, a nie kupuje uniwersalnych schematów. Nowoczesne zarządzanie nie może koncentrować się wyłącznie na sposobie funkcjonowania firm i organizacji, ale musi także coraz szerzej uwzględniać wpływ czynników zewnętrznych, często indyferentnych dla biznesu, ale także jemu nieprzyjaznych, czy wręcz wrogich; pandemia COVID, tocząca się obok nas wojna, zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, coraz bardziej agresywne strategie gospodarcze mocarstw, są przykładowymi problemami rzutującymi na bezpieczeństwo biznesowe.

W naszym programie koncentrujemy się na uświadamianiu Słuchaczom, iż ogromna skala realnych wyzwań i niebezpieczeństw, wymaga ich zdiagnozowania, oszacowania i opisania, a nade wszystko – zaproponowania metodyki zbudowania spójnego systemu skutecznego zarządzania nimi.
Przyświeca nam płynące z codziennych własnych doświadczeń przekonanie, że w przypadku jakiejkolwiek formy i domeny kryzysu w firmie, najniższe koszty poniosą lub wręcz rynkowo przetrwają, podmioty najlepiej do tego przygotowane, procesowo i osobowo. Przewidujemy predykcyjnie konieczność budowania nowego rodzaju kompetencji Safety Oficera, nakierowanych na kompleksowe bezpieczeństwo biznesowe, obejmujące sfery znacznie szersze, niż tylko security.

Partnerem strategicznym studiów jest Polenergia S.A.

Wykładowcy

Naukowcy i praktycy gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Od 2015 roku, przedsiębiorca (obecnie Prezes IKG Technology), kierownik licznych projektów z zakresu dobrych praktyk, międzynarodowych standardów oraz norm (ISO 31000 system zarządzania ryzykiem, ISO/IEC 27001 systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania, ISO 37001 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi).

dr Kamil Galicki
dr Kamil Galicki

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, w tym bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych.

prof. dr hab. Ewa Gruza
prof. dr hab. Ewa Gruza

W latach 1991-2006 Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w okresie 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Kolegiów Policyjnych), MEPA (Środkowoeuropejska Akademia Policyjna), CEPOL (Europejska Akademia Policyjna). Autor Rządowego programu zapobiegania przestępczości samochodowej i ubezpieczeniowej.

Piotr Caliński
Piotr Caliński

Obecnie Dyrektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, POLENERGIA S.A. Doświadczony trener i wykładowca, autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu audytu wewnętrznego i śledczego, zarządzania ryzykiem, systemów whistleblowing i prowadzenia postępowań wyjaśniających; współautorka pierwszej polskiej książki z zakresu analityki śledczej p.t.: „Analiza śledcza w procesie kontroli”.

Olga Dyczkowska-Uss
Olga Dyczkowska-Uss

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska S.A. Aktywnie zaangażowany w prace w ramach programu „Standard Etyki w Polsce”, realizowanego przez Global Compact Polska. Współautor Standardu Programu Etycznego.

Piotr Chmiel
Piotr Chmiel

Od początku swej kariery zawodowej związana z tworzeniem i stosowaniem regulacji prawnych z zakresu bankowości oraz rachunkowości. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu instrumentów finansowych oraz rachunkowości instytucji finansowych.

dr Dorota Sowińska-Kobelak
dr Dorota Sowińska-Kobelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa specjalizujący się w dziedzinie organizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, opracowywania procedur bezpieczeństwa oraz planów ochrony. Praktyk w zarządzaniu ludźmi oraz koordynacji projektów.

Jerzy Mróz
Jerzy Mróz

Na co dzień pomaga organizacjom w kreowaniu reguł bezpieczeństwa, by wzorowość stała się ich nawykiem. Wspiera organizacje w procesie poprawienia wydajności, ergonomii oraz poziomu bezpieczeństwa w celu mitygacji ryzyka związanego z podatnościami systemów wykorzystywanych przez organizacje. Weryfikuje poziom zabezpieczeń zastosowanych w celu spełnienia przepisów prawa, organizacjom przetwarzającym dane osobowe.

Agnieszka Polska-Bachurzewska
Agnieszka Polska-Bachurzewska

Praktyk wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, w przeszłości związany z takimi podmiotami jak AiB Bank, PTSB Bank, Standard Chartered Bank, PWC, prywatna agencja wywiadowcza Verificators Sp. z o.o., państwowy operator sieci przesyłowej PSE S.A. Obecnie pracuje w strukturach Centralnego Ośrodka Informatyki.

Patryk Poskrobko
Patryk Poskrobko

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem, audycie wewnętrznym, ocenach zewnętrznych audytu wewnętrznego. Doświadczenie w Wielkiej 4, międzynarodowych projektach, ocenach audytu wewnętrznego w bankach, spółkach giełdowych, kluczowych instytucjach publicznych. Doświadczenie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem – w sektorze publicznym oraz w spółkach giełdowych.

Mirosław Stasik
Mirosław Stasik

Adwokat, partner w kancelarii Raczkowski Sp.k., kieruje praktyką business crime, compliance & investigations. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Janusz Tomczak
Janusz Tomczak

Dlaczego warto studiować w INE PAN?

  • JAKOŚĆ

    Program „BBwP” w INE PAN to jeden z najnowocześniejszych programów dot. bezpieczeństwa biznesowego w Polsce.

  • PRESTIŻ

    Polska Akademia Nauk jest jedną z najbardziej renomowanych instytucji naukowych w Polsce.

  • LUDZIE

    „BBwP” w INE PAN to szansa na nawiązanie perspektywicznych kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi.

Kontakt

P.O. Kierownika studiów: mgr Piotr Caliński

Sekretarz studiów:  mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail:  dhabur[at]inepan.waw.pl

Kliknij aby zapoznać się ze szczegółami rekrutacji. 

Dołącz do grona naszych studentów!

Pierwsze zajęcia: listopad 2024 r.
Rekrutacja: 15/10/2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki i Pałac Staszica
Łączna liczba godzin: 160 godzin zajęć
Punkty ETCS: 31
Organizacja zajęć:
Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 16-20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 10 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatoriów, wykładów i warsztatów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni. Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.