Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna RODO

Adresaci studiów

Adresatami studiów są menedżerowie zainteresowani nowoczesnymi technologiami. Osoby mogą wywodzić się z każdego sektora gospodarki. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i min. 3-letniego doświadczenia zawodowego.

Partnerem strategicznym studiów jest Polenergia S.A.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie BBwP prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

 • wypełnionego formularza zgłoszenia
 • aktualnego CV,
 • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 9 000 zł, zaś opłata rekrutacyjna 300 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 9 000 zł;
 • opłata semestralna: 2 raty po 4 500 zł
 • opłata miesięczna: 10 500 – 10 rat miesięcznych po 900 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 1 050 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Możliwości dofinansowania studiów

Istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do studiów podyplomowych.

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – oferuje dofinansowania do szkoleń i studiów podyplomowych. Więcej na stronie PARPU
  Studia BBwB są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (link tutaj).
 2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegółowe informacje można znaleźć na stronach powiatowych urzędów pracy.
 3. Program „Pożyczki na kształcenie” – jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia – do 25% jej wartości). Możliwe jest całkowite sfinansowanie studiów (link tutaj). Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: marzec 2024 r.
Rekrutacja: do 1/03/2024 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki i Pałac Staszica
Łączna liczba godzin: 160 godzin zajęć
Punkty ETCS: 31

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 16-20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 10 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Studia BBwP kończą się przygotowaniem projektu końcowego.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa BBwP Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz przygotowaniem projektu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpisy w języku polskim i angielskim.