Program studiów BBwP

Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Biznesowe w Praktyce koncentruje się na newralgicznych czynnikach, mających fundamentalny wpływ na osiągnięcie, w możliwie niezakłócony sposób, celów biznesowych wpisanych w strategię organizacji, firmy, instytucji. Motto, które przyświeca Wykładowcom to sentencja Francisa Bacona, jednego z twórców empiryzmu, zaczerpnięta z tezy Arystotelesa – „Prawdziwa wiedza to znajomość PRZYCZYN”.
Zamierzamy przygotować Słuchaczy do odpowiedzi na pytania: Czy ufasz danym i systemom, na podstawie których podejmujesz swoje decyzje biznesowe, a jeśli TAK – dlaczego? Czy możesz/umiesz szybko zareagować na zaskakującą sytuację? Czy jesteś w stanie minimalizować skutki błędnych decyzji, dzięki odpowiednim analizom scenariuszowym? Czy Twoja wiedza o współczesnych ryzykach pozwala zbudować skuteczny paradygmat?
Program służy przygotowaniu słuchaczy do wypracowania optymalnego, spójnego systemu zapewnienia bezpiecznego rozwoju organizacji, adekwatnego do jej domeny biznesowej, koncentrując się na pierwszoplanowym znaczeniu wiedzy (informacji) oraz zarządzaniu ryzykiem. Wsparciem będą wymagania i regulacje płynące z idei zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o filary ESG, które nie są już idealistyczną teorią, ale wymaganą praktyką, opartą o zmieniającą się rzeczywistość, nowe wymagania prawne i biznesowe. Całość omawianych zagadnień będzie służyła zbudowaniu praktycznych umiejętności zapewnienia ciągłości działania firmy w czasach permanentnej zmiany.

Partnerem strategicznym studiów jest Polenergia S.A.

Program studiów podyplomowych zakłada realizację następujących przedmiotów.

I Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1Wprowadzenie w zagadnienia holistycznego podejścia do bezpieczeństwa biznesuWykład z elementami konwersatoriumOEgzamin162
2Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) i kontrola wewnętrznaWykładOEgzamin82
3Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych – cyberbezpieczeństwoWykład z elementami konwersatoriumOEgzamin82
4Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrznaWykładOEgzamin162
5Audyt śledczyWykładOEgzamin82
6ComplianceWykładOEgzamin81
7Metodyka postępowania procesowego w celu zabezpieczenia dowodówWykład z elementami konwersatoriumOEgzamin122
8Przedsiębiorca wobec czynności organów ściganiaWykład z elementami konwersatoriumOEgzamin41

Łączna liczba godzin zajęć: 80
Łączna liczba punktów ECTS: 14

II Semestr studiów
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzin⁴Punkty ECTS
1System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) Wykład z elementami konwersatorium OEgzamin82
2Sytuacje kryzysowe i zarządzanie ciągłością działania – wymogi formalne i praktykaWykład z elementami konwersatorium OEgzamin82
3Wymiar finansowy bezpieczeństwa biznesowegoWykładOEgzamin82
4Znaczenie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczegoWykładOEgzamin82
5Techniki prowadzenia rozmów, przesłuchańWykład z elementami konwersatorium OEgzamin82
6Bezpieczeństwo fizyczne, obiektowe i osobowe w organizacjiWykładOEgzamin81
7Zrównoważony rozwójWykładOEgzamin82
8Ewolucja i prognozy dla bezpieczeństwa biznesuWykładOEgzamin82
9Projekt systemu bezpieczeństwa biznesowego w organizacji – zaliczenie studiówWarsztatyOEgzamin162

Łączna liczba godzin zajęć: 80
Łączna liczba punktów ECTS: 17

1· Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.
4· Liczba godzin składa się z zajęć w Instytucie plus nakład pracy własnej poza nim (np. przygotowanie się do testów, pisanie prac zaliczeniowych, czytanie obowiązkowej literatury, przygotowanie prezentacji).